Hopp til hovedinnhold

Spesifikk IgE (Tidligere RAST)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. RAST. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  2. Metodebok.no. Allergenspesifikt IgE, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 19.11.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)