Rhesus typing

Definisjon

 • Rhesus-systemet består av en rekke antigener på overflaten av røde blodlegemer
 • D-antigenet
  • Systemets viktigste antigen er D
  • D-antigenet (RhD) er, etter A og B antigenet, det viktigste antigenet ved blodtransfusjoner
 • RhD-negativ
  • Er en betegnelse som anvendes på individer som mangler RhD og andre viktige rhesus antigener
  • RhD-negative individer kan utvikle antistoff mot RhD antigenet i forløpet av en blodtransfusjon med RhD-positive erytrocytter
  • Den gravide RhD-negative blir eksponert for RhD positive erytrocytter via en fetomaternel blødning fra et RhD-positivt foster

Hvorfor bestemme RhD-type?

 • I forbindelse med blodtransfusjon
  • RhD-positive erytrocytter gitt til en RhD-negativ vil stimulere til dannelse av anti-RhD antistoffer
  • RhD-positive erytrocytter gitt til en person som har anti-RhD antistoffer i plasma, kan være fatalt
 • I forbindelse med graviditet
  • RhD-negative kvinner vil kunne utvikle anti-RhD dersom fosteret er RhD-positivt
  • RhD-status testes i svangerskapsuke 12-16
  • I svangerskapsuke 24 tas blodprøve av Rh-negative mødre for testing av barnets RhD-status - dersom barnet er RhD-positivt gis anti-D til mor i uke 28 og etter fødsel
  • Etter at behandling med anti-D ble innført i Norge i 1969, er dannelse av RhD antistoffer hos gravide redusert med over 80%

Normalområde

 • Frekvens i norsk befolkning
  • 84% RhD-positive
  • 16% RhD-negative

Aktuelle indikasjoner

 • Forberedelse til transfusjon
 • Som ledd i svangerskapskontrollen
 • Ved aborter, spontanaborter, dødfødsel, amniocentese

Prøvetaking

 • EDTA-blod av mor i svangerskapsuke 12-16
 • 2 x 6 ml EDTA-blod i svangerskapsuke 24 hos RhD-negative kvinner for RhD-testing av barnet

Kilder

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. Rhesustypebestemmelse. Lægehåndbogen, sist oppdatert 01.10.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr. med., Diagnostisk center, Rigshospitalet, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus, Danmark

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.