Hopp til hovedinnhold

Parietalcelle antistoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot parietalceller, P. Sist oppdatert 01.02.2020. www.brukerhandboken.no.
  • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G. Parietalcelle antistof (IgG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  1. Lahner E, Annibale B, Pernicious anemia: new insights from a gastroenterological point of view. World J Gastroenterol 2009;15: 5121-8 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital