Komplementfaktor C4

Definisjon

 • C4 er en av komponentene i komplementsystemet
 • Komplementsystemet utgjør totalt mer enn 30 ulike proteiner
 • Systemet er en viktig del av immunforsvaret og deltar bl.a. i prosesser som fjerning av immunkomplekser, fagocytose og lyse av bakterier
 • Som en komponent i komplement-systemet, kan C4 bli forbrukt i forbindelse med kjedereaksjonene ved antigen-antistoff reaksjoner
 • C4 deltar i den klassiske komplementreaksjonen, men ikke i den alternative veien
 • Syntetiseres i lever og monocytter/makrofager og stiger ved inflammasjoner

NPU-kode

 • NPU19742

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner og menn: 0,1-0,5 g/L
 • Analytisk og biologisk variasjon
  • Analytisk variasjon: 5,0% ved 0,20 g/L
  • Intraindividuell biologisk variasjon: 8,9%
  • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10,2%

Aktuelle indikasjoner

 • Analyseres sammen med komplementfaktor C3
 • Mistanke om medfødt komplementdefekt
 • Mistanke om immunkomplekssykdom, antistoffmediert hemolyse, kryoglobulinemi, SLE, vaskulitter og glomerulonefritter
 • Utredning av hereditært angioødem
  • Medfødt mangel på C1-esterase-inhibitor, som klinisk ytrer seg med anfallsvis opptreden av ødemer subkutant, bronkialt og gastrointestinalt

Prøvetaking

 • Vanlig serumprøve (0,5 mL). Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Analytisk og biologisk variasjon angis til totalt 10,2%

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave C4-verdier ses ved

 • Kan være et tegn på økt forbruk, men ses også ved nedsatt syntese
 • Akutt systemisk lupus erytematosus (SLE)
  • Kan også være lave verdier utenom aktive sykdomsperioder
 • Tidlig glomerulonefritt
 • Immunhemolytisk anemi
 • Immunkompleks sykdom
 • Kryoglobulinemi
 • Kronisk aktiv hepatitt
 • Infeksjoner som subakutt bakteriell endokarditt, Grampositiv bakteriemi, disseminert cytomegalovirusinfeksjon
 • Medfødt mangel på C4
 • Arvelig angionevrotisk ødem
 • Ved mistanke om hereditært angioødem må også C1-inhibitor undersøkes

Høye C4-verdier ses ved

 • Akutte inflammasjoner siden C4 er et akuttfase-protein
 • Maligne sykdommer

Kilder

Referanser

 
 • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Komplementfaktor C4, P. Sist oppdatert 21.03.2019. www.brukerhandboken.no.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.