Hopp til hovedinnhold

Komplementfaktor C4

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Komplementfaktor C4, P. Sist oppdatert 21.03.2019. www.brukerhandboken.no.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen