Hopp til hovedinnhold

Komplementfaktor C3

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Komplementfaktor C3, P. Sist oppdatert 23.05.2019. www.brukerhandboken.no.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen