Hopp til hovedinnhold

HLA typebestemmelse

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. HLA-DQ2/DQ8, Leukocytter. Sist oppdatert 25.09.2014.
  • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. HLA typebestemmelse. Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.09.2018.
  1. Eng HS, Leffell MS, Histocompatibility testing after fifty years of transplantation. J Immunol Methods 2011;369: 1-21 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet