Deamidert gliadin antistoff

Definisjon

 • Gliadin (hveteprotein) er en gruppe etanol-løselige proteiner fra gluten og er vist å være det toksiske stoffet ved cøliaki
 • Gliadin kan deamideres av enzymet vevstransglutaminase, slik at glutamin omdannes til glutaminsyre
 • IgG anti-deamidert gliadin har erstattet test for antistoff mot nativt gliadin
 • Kombinasjonen av transglutaminase-antistoff (IgA) og deamidert gliadin peptid-antistoff (IgG) gir den høyeste sensitivitet og spesifisitet for diagnosen cøliaki

NPU-kode

 • NPU28161

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier

Aktuelle indikasjoner

 • Prøvene er etter hvert erstattet av transglutaminaseantistoffer, men kan eventuelt brukes som supplement
 • Ved mistanke om cøliaki
 • Dermatitis herpetiformis
 • Evaluering av diettbehandling av cøliaki

Testegenskaper

 • IgG anti-deamidert gliadin har lavere spesifisitet og positiv prediktiv verdi for cøliaki sammenlignet med IgA anti-transglutaminase

Prøvetaking

 • 5 ml serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • IgA AGA finnes hos ca. 90% av pasienter med cøliaki og er både mindre sensitiv og langt mindre spesifikk for tilstanden enn IgA antistoff mot vevstransglutaminase (anti-tTG)
 • Hos barn under 2 år er IgA AGA mer sensitiv enn IgA anti-tTG
 • Et negativt IgA resultat hos en ubehandlet pasient utelukker ikke glutensensitiv enteropati, særlig når det foreligger forhøyede verdier med IgG gliadin antistoffer
 • En andel av cøliaki-pasientene har generell IgA-mangel
 • Hos pasienter med normal IgA-produksjon, er IgA gliadin antistoffer en bedre indikator på om pasienten etterlever diettrestriksjonene enn IgG antistoffer
 • Falske positive resultat forekommer
  • Gjelder særlig Crohns sykdom, postinfeksiøs malabsorpsjon og matprotein intoleranse

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Det anbefales heller å teste på transglutaminase-antistoff og endomysium-antistoff

Kilder

Referanser

 1. Zucchini L, Giusti D, Gatouillat G, Servettaz A, Tabary T, Barbe C, Pham BN. Interpretation of serological tests in the diagnosis of celiac disease: Anti-deamidated gliadin peptide antibodies revisited. Autoimmunity. 2016 Sep;49(6):414-420. Epub 2016 Jul 23. Pmid: 27452003. PubMed
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Antistoff mot deamidert gliadin, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Ødum L, Hornung N, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Transglutaminase-antistof (IgA,IgG) (TGA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.