Deamidert gliadin antistoff

Definisjon

 • Gliadin (hveteprotein) er en gruppe etanol-løselige proteiner fra gluten og er vist å være det toksiske stoffet ved cøliaki
 • Gliadin kan deamideres av enzymet vevstransglutaminase, slik at glutamin omdannes til glutaminsyre
 • IgG anti-deamidert gliadin har erstattet test for antistoff mot nativt gliadin
 • Kombinasjonen av transglutaminase-antistoff (IgA) og deamidert gliadin peptid-antistoff (IgG) gir den høyeste sensitivitet og spesifisitet for diagnosen cøliaki

NPU-kode

 • NPU28161

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier

Aktuelle indikasjoner

 • Prøvene er etter hvert erstattet av transglutaminaseantistoffer, men kan eventuelt brukes som supplement
 • Ved mistanke om cøliaki
 • Dermatitis herpetiformis
 • Evaluering av diettbehandling av cøliaki

Testegenskaper

 • IgG anti-deamidert gliadin har sensitivitet og spesifisitet for cøliaki sammenlignbar med IgA anti-transglutaminase1

Prøvetaking

 • 5 ml serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • IgA AGA finnes hos ca. 90% av pasienter med cøliaki og er både mindre sensitiv og langt mindre spesifikk for tilstanden enn IgA antistoff mot vevstransglutaminase (anti-tTG)
 • Hos barn under 2 år er IgA AGA mer sensitiv enn IgA anti-tTG
 • Et negativt IgA resultat hos en ubehandlet pasient utelukker ikke glutensensitiv enteropati, særlig når det foreligger forhøyede verdier med IgG gliadin antistoffer
 • En andel av cøliaki-pasientene har generell IgA-mangel
 • Hos pasienter med normal IgA-produksjon, er IgA gliadin antistoffer en bedre indikator på om pasienten etterlever diettrestriksjonene enn IgG antistoffer
 • Falske positive resultat forekommer
  • Gjelder særlig Crohns sykdom, postinfeksiøs malabsorpsjon og matprotein intoleranse

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Det anbefales heller å teste på transglutaminase-antistoff og endomysium-antistoff

Kilder

Referanser

 1. Vermeersch P, Geboes K, Mariën G, Hoffman I, Hiele M, Bossuyt X. Diagnostic performance of IgG anti-deamidated gliadin peptide antibody assays is comparable to IgA anti tTG in celiac disease. Clinica Chimica Acta. 2010;411:931-5. PubMed
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Antistoff mot deamidert gliadin, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
 • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Ødum L. Transglutaminase-antistof (IgA,IgG) (TGA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.09.2017.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.