Hopp til hovedinnhold

Deamidert gliadin antistoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Antistoff mot deamidert gliadin, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
  • Ødum L, Hornung N, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Transglutaminase-antistof (IgA,IgG) (TGA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
  1. Zucchini L, Giusti D, Gatouillat G, Servettaz A, Tabary T, Barbe C, Pham BN. Interpretation of serological tests in the diagnosis of celiac disease: Anti-deamidated gliadin peptide antibodies revisited. Autoimmunity. 2016 Sep;49(6):414-420. Epub 2016 Jul 23. Pmid: 27452003. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen