Hopp til hovedinnhold

Forlikelighets test

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010
  • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg., St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
  • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. BAC-test eller forligelighedstest. Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.09.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr. med., Diagnostisk center, Rigshospitalet, Danmark