Kardiolipin antistoff

Definisjon

 • Synonymer er ACA, antikardiolipin antistoffer, antifosfolipid antistoffer
 • Kardiolipin er et fosfolipid. Fosfolipider er viktige bestanddeler av alle biologiske membraner, blant annet i mitokondriene. Kardiolipin ble første gang beskrevet i hjertevev, derav navnet
 • Kardiolipin antistoff påvirker koagulasjonssystemet og er assosiert med trombose, cerebrale infarkter eller blødningsforstyrrelser1
 • Antifosfolipid syndrom (APS)
  • Er karakterisert ved residiverende venøs og arteriell trombose, symptomatisk placentainsuffisiens - antatt trombosebetinget (habituell abort, intrauterin veksthemning, fosterdød) - og/eller trombocytopeni
  • Kardiolipin antistoff er et av laboratoriekriteriene for tilstanden sammen med lupus antikoagulant og β2-glykoprotein I
  • Kardiolipin antistoffer og lupus antikoagulant er autoantistoffer rettet mot komplekser av fosfolipid og visse plasmaproteiner (hyppigst ß2-glykoprotein I og prothrombin)
  • Kardiolipin antistoffer gir på samme måte lupus antikoagulans falsk forlenget APTT på grunn av antistoffer mot fosfolipid i reagenset – kan brukes til screening for APS

NPU-kode

 • NPU17553
 • NPU12020
 • NPU12021

Normalområde

 • Metodeavhengige referanseverdier: kfr. med lokalt laboratorium
 • Kan utføres separate målinger av IgG, IgM og IgA
  • IgG: ≥15 U/ml
  • IgM: ≥15 enh/ml
 • Ved positiv prøve gjøres titerbestemmelse og gjentatte analyser

Aktuelle indikasjoner

 • Trombofiliutredning
  • Spontan venøs trombose/lungeemboli før 50-års alderen. F.eks. P-pille induceret dyb venetrombose (DVT)
  • Gjentatte spontane venøse tromboser
  • Tromboser med usedvanlig lokalisasjon, f.eks. arm-, nyre-, cerebral- eller mesenterialvener
  • Familiær opphopning av trombosetilfeller
  • Gjentatte spontane sene aborter
  • Intrauterin veksthemning, fosterdød
 • Utredning av årsaker til residiverende spontanaborter, svangerskapstap i 2. trimester, tidlig og alvorlig preeklampsi/eklampsi
 • Vurdere risikoen for trombose hos pasienter med SLE

Prøvetaking

 • Vakuumrør uten tilsetning, eller med gel: 5 ml serum

Feilkilder

 • Lipemiske, hemolyserte eller mikrobielt forurensete prøver kan gi feil resultater og må ikke brukes
 • Unngå gjentatte nedfrysninger og opptininger

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Antifosfolipid syndrom
  • Forhøyet verdi (over 40E eller over 90 percentil) i 2 påfølgende prøver med minst 12 ukers intervall, er ett av laboratoriekriteriene for antifosfolipid syndrom
 • SLE
  • Kardiolipin antistoff finnes hos ca. 30% av pasienter med SLE, og kan også finnes ved andre autoimmune sykdommer
  • Vedvarende forhøyede verdier er assosiert med venøs eller arteriell trombose og residiverende spontanaborter
 • Syfilis
  • Pasienter med nåværende eller tidligere syfilis kan ha falsk positivt resultat uten økt risiko for trombose
 • Infeksjoner
  • AntiKardiolipin antistoffer kan påvises forbigående i forbindelse med infeksjoner
  • Testen bør da gjentas etter 6 mnd

Oppfølging ved positivt funn

 • Analysen bør gjentas med ytterligere to bestemmelser med 6-12 ukers mellomrom, før diagnosen APS stilles
 • Analysen bør suppleres med lupus antikoagulansundersøkelse
 • Analysen bør suppleres med ß2-glykoprotein I Analysen bør suppleres med APTT

Kilder

Referanser

 1. Cohen D, Berger SP, Steup-Beekman, et al. Diagnosis and management of the antiphospholipid syndrome. Clinical review. . BMJ 2010; 340: c2541. BMJ (DOI)
 2. Ødum L, Kjeldsen HC, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Cardiolipin antistoffer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.