Hopp til hovedinnhold

Kardiolipin antistoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Cohen D, Berger SP, Steup-Beekman, et al. Diagnosis and management of the antiphospholipid syndrome. Clinical review. . BMJ 2010; 340: c2541. BMJ (DOI)  
  2. Ødum L, Kjeldsen HC, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Cardiolipin antistoffer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2020.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen