Blodtyper, ABO-systemet

Definisjon

 • Humant blod er gruppert ut fra tilstedeværelse eller fravær av spesifikke blodgruppe antigener (viktigst er ABO-antigenene og Rhesus)
 • Disse antigenene som finnes på overflaten av de røde blodcellene, kan stimulere til produksjon av antistoffer
  • Mer enn 300 forskjellige antigener er identifisert
  • ABO-systemet og RhD er fundamentet for blodtype-testing
Antigen tilstede på røde blodceller Antistoffer tilstede i serum Blodgruppe betegnelser Fordeling

Ingen

Anti-A og anti-B

O

44%

A

Anti-B

A

44%

B

Anti-A

B

8%

AB

Ingen

AB

4%

Transfusjons reaksjon

 • En grunnleggende forutsetning ved enhver transfusjon er at erytrocyttenes ABO-type er forlikelig med mottakers
 • En transfusjonsreaksjon oppstår som følge av uforlikelighet mellom blodgivers og blodmottakers blod
 • En slik reaksjon kan være ekstremt alvorlig og i verste fall dødelig
 • Derfor må blodtypen bestemmes in vitro før blod blir transfundert til et individ
 • Før blodgivningen vil to helseprofesjonelle (f.eks. sykepleiere) sjekke mottakers blodtype med blodgivers blodtype for å forsikre seg om forlikelighet

Aktuelle indikasjoner

 • Alle blodgivere og blodmottakere må testes på blodtype for å unngå transfusjon av uforlikelige blodprodukt
  • Generelt skal pasienter få transfundert blod fra sin egen ABO-gruppe fordi antistoffer mot de andre blodtype-antigenene kan være tilstede i deres blodserum
 • Ved graviditet bestemmes mors ABO og RhD blodtype
 • Som ledd i RhD-profylaksen bestemmes fosterets RhD-type på plasma fra RhD-negative gravide
 • Nyfødte blir blodtypet ved mistanke om hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte
 • Blodtyping i forbindelse med diettspørsmål og slektskap, eller fordi pasienten ønsker å vite egen blodtype, utføres ikke ved norske blodbanker

Prøvetaking

 • 3 ml EDTA blod

Kilder

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 • Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg., St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 • Bagge Hansen M, Larsen EP, Kjeldsen HC. Blodtyper, ABO-systemet. Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.09.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
 • Internasjonale fagmedarbeidere
 • Morten Bagge Hansen, overlæge, dr.med., klinikchef, Klinisk Immunolog. afd., Rigshospitalet

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.