Hopp til hovedinnhold

Antistoff mot glomerulus basalmembran

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot glomerulus basalmembran, P. Sist oppdatert 30.03.2016. www.brukerhandboken.no.
  • Hornung N, Larsen EP, Ødum L, Kjeldsen HC. Glomerulær basalmembran-antistof (GBM). Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.11.2020.
  1. Silvariño R, Noboa O, Cervera R., Anti-glomerular basement membrane antibodies. Isr Med Assoc J 2014;16: 727-32 PubMed  
  2. Sanders JF , Rutgers A, Stegeman CA, Kallenberg CGM, Pulmonary-Renal Syndrome with a Focus on Anti-GBM Disease. Semin Respir Crit Care Med 2011;32: 328-334 PubMed  
  3. McAdoo SP, Pusey CD, Anti-Glomerular Basement Membrane Disease. Clin J Am Soc Nephrol 2017;12: 1162-1172. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers