Antispermie antistoff

Definisjon

 • Forekomst av antispermie antistoff er forbundet med høy risiko for infertilitet
  • Ved at antistoffene destruerer eller hemmer spermienes funksjon
  • Ved autoimmun gonadesykdom
 • Antistoff undersøkes mikroskopisk ved agglutinasjon av humane spermier
 • Antistoffene kan finnes i serum og i genitale sekret fra både kvinner og menn
 • Etter vasektomi utvikler 15-20% av pasientene antistoffer mot spermatozoene

NPU-kode

 • NPU26759
 • NPU03446

Normalområde

 • Rapporteres som prosentvis andel av agglutinerte spermier
 • Over 20% agglutinasjon finnes vanligvis ved nedsatt fertilitet

Aktuelle indikasjoner

 • Testen inngår i spesialistutredningen ved infertilitet, både mann og kvinne kan testes
  • Særlig hvis det påvises nedsatt motilitet eller nedsatt spermiepenetrasjon
 • Ved infertilitetsbehandling:
  • Antistoffene kan vaskes av spermatozoene og øke sjansen for vellykket inseminasjon eller in-vitro befruktning

Testegenskaper

 • Spesifisitet er begrenset

Prøvetaking

 • Sædprøve foretrekkes hos menn
 • Blodprøve foretrekkes hos kvinner fordi det er vanskelig å få tatt en representativ prøve av cervikalt mucus
 • Blod:
  • 5 ml serum
 • Sæd
  • Sædejakulat sendes til laboratoriet nedfrosset
 • Cervicalt slim
  • Samle 1 ml slim og send prøven til laboratoriet nedfrosset

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • En positiv test har ingen klinisk relevans hvis antall spermier immobilisert av antistoff er lavere enn 40%.
 • Antispermie antistoffer er forbundet med infertilitet ved:
  • Blokkerte testikulære efferente kanaler
  • Etter vasektomi utvikles antistoffer som et resultat av kontakt mellom spermieantigener og immunsystemet
 • I noen studier er det vist at ca 75% av kvinner med primær infertilitet har spermieantistoffer
  • Men 11-15% av gravide har også tilsvarende antistoffer

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave ved infertilitetsutredning

Kilder

Referanser

 • Bronson RA, Tunk KSK. Human spermazoa antibodies. I: Rose NR, de Macario EC, Folds JD, Lane HC, Nakamura RM (eds). Manual of clinical laboratory immunology. 5 th Edition. ASM Press, Washington D.C. 1997: 1013-17.
 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Antispermie antistoffer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.12.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.