Hopp til hovedinnhold

Antispermie antistoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Bronson RA, Tunk KSK. Human spermazoa antibodies. I: Rose NR, de Macario EC, Folds JD, Lane HC, Nakamura RM (eds). Manual of clinical laboratory immunology. 5 th Edition. ASM Press, Washington D.C. 1997: 1013-17.
  • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Antispermie antistoffer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.12.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital