Hopp til hovedinnhold

Mitokondrie antistoff, AMA

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Ulvestad E. Autoantistoffer mot mitokondrier. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1611.
  • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Antistoff mot mitokondrier, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
  • Ødum L, Kjeldsen HC, Friis-Hansen L, Hansen-Nord G. Mitochondrie-antistof (AMA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus