Hopp til hovedinnhold

Anti-GAD

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009
  • Statens Serum Institut. Diagnostisk håndbog 06.03.2011
  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-GAD, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboka.no
  • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Hornung N. (GAD-65) Glutamatdecarboxylase (gad 65)-antistof (IgG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 25.09.2017
  1. Gagnon MM, Savard M, Limbic Encephalitis Associated With GAD65 Antibodies: Brief Review of the Relevant literature. . Can J Neurol Sci 2016;43: 486-93 PubMed  
  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital