Anti-CCP

Definisjon

 • Anti-CCP er forkortelse for Anti-Cykliske Citrullinerte Peptider
 • Anti-CCP er auto-antistoffer som dannes hos pasienter med revmatoid artritt (RA)
 • Citrullin
  • Den uvanlige aminosyren citrullin dannes blant annet ved apoptose eller betennelsesprosesser, f.eks. i inflammert leddvev
  • Anti-CCP er en gruppe autoantistoffer som reagerer med ulike, fortrinnsvis sykliske, citrullinerte proteiner eller peptider1
  • Selv om tilstedeværelse av citrullinerte proteiner/peptider i betent vev ikke er spesifikt for revmatoid artritt (RA), synes det å være en unik egenskap ved RA at det dannes antistoff mot dem, som kan påvises som anti-CCP
 • Revmatoid faktor
  • Er en mindre spesifikk test på revmatoid artritt
  • Tidligere tester ved RA som også påviste autoantistoff mot ulike citrullinerte proteiner, var anti-perinukleær faktor, anti-keratin og anti-Sa

NPU-kode

 • NPU19947

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • St. Olavs Hospital:
  • Negativ : < 20 U
  • Svakt positiv: 20-39 U
  • Middels positiv: 40-59 U
  • Positiv: > 60 U
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Negativ: 0-10 U/ml
  • Positiv: 11-340 U/ml

Aktuelle indikasjoner

 • Revmatoid artritt

Testegenskaper

 • ELISA-test mot syntetisk modifisert peptid
 • Sensitivitet for revmatoid artritt (RA)
  • Er på samme nivå som revmatoid faktor (67-69%)2
 • Spesifisitet for RA
  • Er 95%, tilsvarende for revmatoid faktor er ca. 85%
  • Det vil si at Anti-CCP medfører færre falskt positive svar
  • Serologisk nivå ser ikke ut til å øke den diskriminatoriske evnen til anti-CCP-antistoff3

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Påvisning av forhøyet nivå av anti-CCP styrker en klinisk mistanke om RA
 • Testen kan også være positiv ved RF-negativ RA, og den kan være positiv flere år før sykdomsdebut
 • Ved RA synes både positivitet og antistoffnivå å være assosiert med alvorligere sykdomsforløp
  • Nivå av anti-CCP er også en bedre prediktor for erosiv sykdom enn påvisning av revmatoid faktor
  • Antistoffnivået kan synke ved intens sykdomsmodifiserende medikamentell behandling, men trolig i mindre grad enn for RF
 • Verken RF eller anti-CCP er egnet som oppfølgingstester for løpende vurdering av sykdomsaktivitet ved RA

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved nyoppstått revmatoid anbefales henvisning til spesialisthelsetjeneste
  • Kfr: Revmatoid artritt - når henvise

Kilder

Referanser

 1. Wang S, Wang Y. Peptidylarginine deiminases in citrullination, gene regulation, health and pathogenesis. Biochimica et Biophysica Acta. 2013;1829:1126-35 PubMed
 2. Nishimura K, Sugiyama D, Kogata Y, et al. Meta-analysis: Diagnostic accuracy of Anti-cyclic citrullinated peptide antibody and rheumatoid factor for rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 2007; 146: 797-808. Annals of Internal Medicine
 3. Payet J, Goulvestre C, Biale L, et al. Anticyclic Citrullinated Peptide Antibodies in Rheumatoid and Nonrheumatoid Rheumatic Disorders: Experience with 1162 Patients. J Rheumatol. 2014 Oct 1. pii: jrheum.131375.
 4. Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Anti-CCP, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2018. www.brukerhandboka.no.

Fagmedarbeidere

 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.