Hopp til hovedinnhold

ANCA

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. (ANCA) screening: Anti neutrofilocyt cytoplasma antistof. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 07.01.2019.
  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Statens Serum Institut. Diagnostisk håndbog 06.03.2011.
  • Ingard Løge, sjefsredaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus