Hopp til hovedinnhold

Protrombin-genmutasjon

Sist revidert:


  • Analyser ved Avd. for Med. Biokjemi, St Olavs Hospital. Protrombin-mutasjon - gentest. Aug 2012.
  • Protrombingenmutasjon, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 10.04.2019. www.brukerhandboka.no.
  • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Ødum L. Protrombin mutation (DNA(B)-Faktor II (g20210a)). Lægehåndbogen. Sist oppdatert 11.02.2016.