Hopp til hovedinnhold

Philadelphiakromosom

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Analyser ved Avd. for Med. Biokjemi, St Olavs Hospital. BCR/ABL-translokasjon (Philadelphiakromosom) - gentest (Blod). Nov 2017.
  • Van Etten RA. Molecular genetics of chronic myeloid leukemia. UpToDate, last updated May 22, 2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim