Hopp til hovedinnhold

Laktoseintoleranse gentest, blod

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Laktoseintoleransegenotype (laktasepersistens), B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 12.11.2021. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, et al. Laktoseintolerans, genetisk undersøgelse. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  3. Strand H, Sørensen LK. Genotyping av laktosetoleranse. Bioingeniøren 2015; 9: 18-20.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Lægehåndbogen)