Hopp til hovedinnhold

Faktor V Leiden DNA

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Bauer KA. Factor V Leiden and activated protein C resistance: Clinical manifestations and diagnosis. In UpToDate. Last updated Nov 22, 2019. UpToDate  
  2. Baglin T et al. Clinical guidelines for testing for heritable thrombophilia. British J Haematol 2010;149:209-220 PubMed  
  3. Faktor V-mutasjon gentest, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 10.04.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen