Hopp til hovedinnhold

Apolipoprotein E DNA

Sist revidert:


  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Apolipoprotein E genotyping, B. Sist oppdatert 02.09.2016. www.brukerhandboken.no.
  • Huang Y. Mechanisms linking apolipoprotein E isoforms with cardiovascular and neurological diseases. Curr Opin Lipidol 2010; 21:337-345.
  • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. Apolipoprotein E genotype. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 22.06.2017.
  1. Marais AD. Apolipoprotein E in lipoprotein metabolism, health and cardiovascular disease. Pathology. 2019 Feb;51(2):165-176. PMID: 30598326. PubMed  
  • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark