Hopp til hovedinnhold

Alfa1-antitrypsin, gentest

Sist revidert:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
  • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Ødum L. Alfa1-antitrypsin. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 14.12.2018.
  • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark