Tappetest

Forslag til framgangsmåte

 • Mål gangfunksjon og balanse med TUG, TinettiTest, og ev Romerg
 • Mål kognitiv funksjon med MoCa.
 • Registrer grad av urininkontinens
 • Tapp 30 ml CSF, mål åpningstrykk
 • Evaluer 1-2 ganger ila de første 24 timene med samme tester som før tapping. Ved manglende respons gjenta testing av gangfunksjon, balanse, og urininkontinens etter 72 timer (ofte bedre resopons da)1 og kognitiv funksjon etter ei uke (ofte bedre respons da)2.

Kilder

Referanser

 1. Giannini G, Palandri G, Ferrari A, Oppi F, Milletti D, Albini-Riccioli L, Mantovani P, Magnoni S, Chiari L, Cortelli P, Cevoli S; BOLOGNA PRO-HYDRO Study Group. A prospective evaluation of clinical and instrumental features before and after ventriculo-peritoneal shunt in patients with idiopathic Normal pressure hydrocephalus: The Bologna PRO-Hydro study. Parkinsonism Relat Disord. 2019 Sep;66:117-124. PMID: 31358442 PubMed
 2. Matsuoka T, Kawano S, Fujimoto K, Kawahara M, Hashimoto H. Characteristics of cognitive function evaluation using the Montreal cognitive assessment in a cerebrospinal fluid tap test in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Clin Neurol Neurosurg. 2019 Sep 12;186:105524. PMID: 31541862 PubMed
 3. Virhammar J, Cesarini KG, Laurell K. The CSF tap test in normal pressure hydrocephalus: evaluation time, reliability and the influence of pain. Eur J Neurol. 2012;19: 271-6. PMID: 21801282 PubMed
 4. Ishikawa M, Hashimoto M, Mori E, Kuwana N, Kazui H. The value of the cerebrospinal fluid tap test for predicting shunt effectiveness in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Fluids Barriers CNS 2012; 9: 1. PMID: 22239832 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.