CSF lekkasje test

Kort om

Rask og enkel påvisning av spinalvæskelekkasje ved hodeskader eller postoperativt er viktig for diagnostikk og tidlig oppstart av korrekt behandling. Ved UNN bruker man farget klorhexidin til påvisning av spinalvæske.

Prinsipp

CSF som har vært i kontakt med luft har pH ca 7.8-8.1
Blod, slim, og spytt har pH ca 7.2-7.48
Fenolrødt som er tilsatt i farget klorhexidin er en pH indikator og blir lilla ved pH rundt 8

Praktisk gjennomføring

Ha farget klorhexidin på en kompress og tilsett væsken som skal identifiseres

Tolkning

Se bilder i artikkel1.

  • CSF: Lilla
  • Blodtilblandet spinalvæske (1g Hb/100 ml løsning): Fremdeles lilla
  • Spytt: Brunrødt

Kilder

Referanser

  1. Nilsbakken, Karlsen, Jakobsen. Detection of cerebrospinal fluid leakage with tinted chlorhexidine. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2057. doi:10.4045/tidsskr.14.0705 DOI

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.