CSF laktat

CSF laktat nivå avhenger av CNS glykolyse, og er uavhengig av serumnivå. Måling av CSFlaktat kan være nyttig i mange kliniske situasjoner. Se oversiktsartikkel 20201

 • Referenseområde i CSF er vanligivis: 1,2-2,1 mmol/L (men varierer i litteraturen mellom 0,6 og 3,1)
 • Årsøker til forhøyet nivå:
  • Intrakraniell infeksjon (bakteriell, mykobakteriell og sopp)
  • Epileptiske anfall
  • Slag
  • Malignitet
  • Arvelig metabolsk sykdom
  • Subaraknoidalblødning
  • Traumatisk hjerneskade
  • Anoksisk hjerneskade
  • Hypoglykemisk koma
 • Diagnostisk nytteverdi av CSF laktat:
  • Nivå > 3,5 mmol/L ved mistenkt akutt bakteriell meningitt har høy sensitivitet og spesifisitet
  • Nivå > 4,0 mmol/L kan hjelpe til å skille mellom post-nevrokirurgisk bakteriell meningitt og "kjemisk/aseptisk" meningitt pga kirurgisk intervensjon
  • Kan være nyttig ved diagnostikk av shunt-infeksjoner
  • Kan være nyttig i diagnostikk av mitokondriesykdom og andre arvelige metabolske sykdommen

Kilder

Referanser

 1. Baheerathan A, Pitceathly RD, Curtis C, Davies NW. CSF lactate. Pract Neurol. 2020 Aug;20(4):320-323. doi: 10.1136/practneurol-2019-002191. Epub 2020 May 13. PMID: 32404406. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.