CSF cytologi

Indikasjon

Mistanke om leptomeningeal carcinomatose (kan gi hodepine, konfusjon, ataksi, anfall, bevissthetspåvirkning, hjernenerveutfall mm). Bør mistenkes hos pasienter med kjent kreftsykdom og nye nevrologiske symptomer og/el meningeal oppladning på MR.
Mistanke om leptomeningeal gliomatose.

Kontraindikasjon

Kontraindikasjon mot spinalpunksjon les mer

Hvordan ta best mulig prøve

  • Ta minst 10 ml CSF
  • Fikser umiddelbart (innen 30 min) i formalin (2 ml)
  • Gjentatte prøver kan være nødvendig1.

Kilder

Referanser

  1. Louapre C, Desestret V, Mokhtari K, Lubetzki C. Primary diffuse leptomeningeal gliomatosis diagnosed on CSF cytology: perseverance pays off. Pract Neurol 2015; 15: 138-40. pmid:25246603 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.