Tensilontest og istest

Tensilontest

Kort om

Hensikten med undersøkelsen er å teste på myasthenia gravis, evt for å skille mellom overdosering og underdosering ved behandling for myasthenia gravis.

Tensilon (edrophonium) er en cholinesterase-hemmer som settes iv. Virkningen kommer etter 30 sek og varer 2 - 20 min. Stoffet hemmer nedbrytning av acetylcholin i synapsen, og kan gi kortvarig bedring av myasten svakhet.

Hva trenger du

 • Tensilon (edrophonium)10 mg/ml, amp. à 1 ml (bestilles på apoteket)
 • Et målbart/observerbart symptom. Eks.: ptose, skjeling, dysartri
 • Atropin inj. væske (1 mg) for å kupere eventuelle bivirkninger
 • Venøs tilgang (veneflon)

Kontraindikasjoner

Allergi mot stoffet. Mekanisk intestinal eller urinvegsobstruksjon.

Forsiktighet ved

Hjertearytmi og asthma

Aktuelle tester for å evaluere effekt

 • Ptosetest: Blikk oppad uten at pasienten blunker. Økende ptose indikerer myasthenia gravis. Positiv tensilon test: Ptosen oppheves
 • Telleprøve: Telle fra 100 til 200. Økende dysartri/nasal stemme indikerer myasthenia gravis. Positiv tensilon: Forverrelsen oppheves.
 • Dynamometertest: Måling av håndkraft før og etter 50 kontraksjoner. Redusert kraftprestasjon indikerer myasthenia gravis. Positiv tensilon test: Kraftreduksjonen oppheves.
 • Annet: Annen lett testbar muskel der pasienten oppgir svakhet.

Praktisk gjennomføring

 1. Sett testdose på 2 mg (0,2 ml) langsomt iv.
 2. Vent 1 minutt. Avbryt testen hvis det kommer bivirkninger (spør pasienten og tell pulsen).
 3. Sett 3 mg (0,3 ml) ila 30 sek.
 4. Vurder effekt etter 1 min. Ved sikker effekt avsluttes. Hvis ingen /usikker effekt og lite bivirkninger, gå videre til pkt 5.
 5. Sett 5 mg (0,5 ml) ila 30 sek. Vurder effekt etter 1 min.

Bivirkninger

Bradykardi, hypotensjon, svette-, spytt-, tåresekresjon, fascikulasjoner, magesmerter. Sett Atropin 0,5- 1 mg langsomt iv hvis alvorlig.

Tolkning

Sikker, forbigående bedring støtter MG diagnosen. Det er ikke nok at pasienten ”føler seg bedre”. Testen er positiv hos 70 – 90 % av MG pasienter. NB! Bedring av muskelsvakhet kan også sees ved andre tilstander. Testen er ofte negativ hos anti-MuSK positive MG pasienter

Istest

Myasten svakhet bedres ved kulde. Testen kan brukes ved ptose. Legg isbit i plastpose over øyelokk med ptose. Vent i 2-5 minutter og vurder effekt (positiv test hvis ptosen reduseres med minst 2 mm). Sensitivitet på 90 %. Sensitivitet på ca 80-90% og spesifisitet på 94%. Kan være positiv selv om Tensilon test er negativ.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.