Nerveblokader

Se fin oversiktsartikkel1. Nerve blokader kan brukes ved primære hodepiner (migrene, klase hodepine, nummulær hodepine), sekundære hodepiner (cervikogenhodepine og hodepine ved kraniotomi), og ved kraniale nevralgier (trigeminusnevralgi, glossofaryngeus nevralgi og occipitalis nevralgi).

Nål: Hypoderm spiss. 22-gauge (32x0.7mm) for glossopharyngeus, 30 gauge (13x0.3 mm) for andre perikraniale nerver og arr.

Lokalanestetikum: lidokain 1-2% (Xylokain®) eller bupivakain (Marcain®) 0,25-0,5% uten vasokonstriktor (adrenalin). Doser: supratrochlearis, infratrochlearis, og supraorbitalis 0,5 ml. occipitalis major og minor, infraorbitalis, mentalis 1 ml (noen bruker mer)

Steroider (hvis indisert): Mulig å bruke dexametason, triamkinilon, metylprednisolon, betametason, cortivasol. I en artikkel foreslått 2% lidokain og 1 mg/ml dexametason i 7:3 ratio

Kontraindikasjoner: infeksjon eller malformasjoner (feks hemangiom) på injeksjonssted, allergi, antikoagulasjon, arytmi, eller leversvikt. Unngå steroider i ansiktet. Forsiktghet ved ulcus, ulcerøs kolitt, hjertesvikt, nyresvikt, hypertensjon og aktiv infeksjon. Kan brukes under amming og trolig under graviditet selv om kunnskapsgrunnlaget er mindre her (se norsk veileder for nevrologi i svangerskap)

Teknikker:

N.Occipitalis major2

 • Finne rette sted: Palperer protuberantia occipitalis externa i midtlinjen, og gå ca. 2 cm ned og 2 cm til siden. Her er det lettest å treffe nerven (kan ofte palperes i ca. 0,5 cm dybde). Gå ned til benet, trekk nåla 1mm tilbake, og injiser ca 1/3 her, 1/3 litt medialt, og 1/3 litt lateralt. Hold et trykk på injesjonsstedet i 2-3 min for å spre medikamentet og unngå blødning.
 • Hva skal man bruke: Feks 1-1,5 mL med 0.25 eller 0.5% bupivacaine (Marcain® (N01B B01)). Unngå intravaskulær injeksjon (aspirer)
 • Fortolkning av resultatet: Positiv test krever at man oppnår både midlertidig smertefrihet og nummenhet i innervasjonsområdet for nerven. Effekten kommer som oftest innen en halv time og forsvinner igjen etter noen timer
 • Virkningsmekanisme: Det ser ut til at farmakologisk blokk av n.occ.major modulerer hvordan hjernestammen prossesserer trigeminal nociceptor input3

N.Supraorbitalis

 • Finne rette sted: Palper langs supraorbital kanten og finn foramen supraorbitale som ligger på en linje fra ca midten av pupillen. Stikk inn lateralt for foramen, sikt medialt, parallelt med øyebrynet mot nesa. Unngå å stikke i foramen4.
 • Hva skal man bruke: Feks 0.5 mL med 0.25 eller 0.5% bupivacaine (Marcain® (N01B B01)). Unngå intravaskulær injeksjon (aspirer)
 • Fortolkning av resultatet: Positiv test krever at man oppnår både midlertidig smertefrihet og nummenhet i innervasjonsområdet for nerven. Effekten kommer som oftest innen en halv time og forsvinner igjen etter noen timer

N.Aurikulotemporalis

 • Finne rette sted: Nerven kommer fram dypt bak kjeveleddet og forsyner forrerste del av øret og laterale del av temporalregionen. Be pasienten åpne munnen så kjeveleddet kan palperes og injiser umiddelbart ovenfor kjeveleddet ved laterale del av arcus zygomaticus4.
 • Hva skal man bruke: Feks 1 mL med 0.25 eller 0.5% bupivacaine (Marcain® (N01B B01)). Unngå intravaskulær injeksjon (aspirer)
 • Fortolkning av resultatet: Positiv test krever at man oppnår både midlertidig smertefrihet og nummenhet i innervasjonsområdet for nerven. Effekten kommer som oftest innen en halv time og forsvinner igjen etter noen timer

Kilder

Referanser

 1. Dach F, Éckeli ÁL, Ferreira Kdos S, Speciali J. Nerve block for the treatment of headaches and cranial neuralgias - a practical approach. Headache 2015. pmid:25644836 PubMed
 2. Tobin J, Flitman S. Occipital nerve blocks: when and what to inject?. Headache 2009; 49: 1521-33.
 3. Hoffmann J, Mehnert J, Koo EM, May A. Greater occipital nerve block modulates nociceptive signals within the trigeminocervical complex. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Jul 26:jnnp-2021-326433. PMID: 34312221. PubMed
 4. Gramkow C, Sørensen J. Regional nerveblokade ved ansigtskirurgi. Ugeskr Laeger 2008; 170: 513.

Fagmedarbeidere

 • Lars Jacob Stovner, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.