Muskel bruk test

Kalles også non-ischemic forearm exercise test1

Indikasjoner

Mistanke om metabolsk myopati som årsak til anstrengelsesutløste symptomer.
Tretthet, smerter eller kramper ved bruk av muskulatur kan i sjeldne tilfeller skyldes en forstyrrelse i muskelens metabolisme av karbohydrater, lipider, eller mitokondrier. Testen har høy diagnostisk sensitivitet og spesifisitet ved McArdle2.
EMG og muskelbiopsi kan være normale ved metabolske myopatier.

Praktisk gjennomføring

  • Mål p-laktat og p-ammoniakk ved baseline
  • La pas åpne og knytte hånden (helst mot motstand, feks ergometer) repetert og så fort som mulig i 1 min
  • Mål p-laktat og p-ammoniakk etter avsluttet muskelbruk;
    1 minutt , 2 minutter, 3 minutter og 5 minutter etter avsluttet muskelbruk

Tolkning

  • Normal respons: 3-4 gangers stigning av laktat og ammoniakk
  • Ingen stigning av laktat men stigning av ammoniakk kan skyldes defekt i myophosphorylase (McArdle), phosphorylase b kinase, phosphoglycerate mutase, phosphoglycerate kinase, laktat dehydrogenase, og enolase. (Normal stigning i ammoniakk sikrer at pas har tatt nok i ved muskelbruken)
  • Stigning av laktat uten ammoniakk stigning skyldes myoadenylate deaminase mangel

Kilder

Referanser

  1. Hogrel JY, Laforêt P, Ben Yaou R, Chevrot M, Eymard B, Lombès A.. A non-ischemic forearm exercise test for the screening of patients with exercise intolerance. Neurology 2001; 56(12): 1733-8. pmid:11425942 PubMed
  2. Hogrel JY, van den Bogaart F, Ledoux I, Ollivier G, Petit F, Koujah N, Béhin A, Stojkovic T, Eymard B, Voermans N, Laforêt P. Diagnostic power of the non-ischaemic forearm exercise test in detecting glycogenosis type V. Eur J Neurol 2015; 22: 933-40. pmid:25740218 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.