Dopatest

Dopatest

  • Seponer alle parkinson medisiner dagen før
  • Skår UPDRS 1 time før og 1 t etter inntak av Madopar Solubile® (N04B A02) 200 mg

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.