Apomorfintest

Kort om

Apomorfin er en uregistreret dopaminagonist som må injiseres subkutant. Effekten kommer ila 5-15 min og varer i 1-2 timer. Bivirkninger er kvalme (kan forebygges medikamentelt) og hypotensjon.

Hensikt med testen er å vurdere om pasienten kan forventes å få respons på levodopa, evt økning av levodopa - når behandlingsforsøk med Sinemet®/Madopar® tabletter eller Dopatest ikke gir avklaring.

Aktuelle tester for å evaluere respons

 • Tap-test: Pasienten plasserer en fingertupp på den dårligste arm så raskt han/hun kan på to punkter som er ca 30 cm fra hverandre. Antall anslag telles i 30 sekunder.
 • Gå test: Reise seg, gå 5 meter, vende om og sette seg ned igjen. Ta tiden
 • Tremor registrering
 • Klapping, pronasjon supinasjon
 • UPDRS motorisk del

Praktiske forhold

 • Forberedelse:
  • informer og søk pasienten innlagt for Apomorfin test. Sjekk at Apoteket har Apomorfin (Amp á 1 ml., 5 mg/ml).
  • Forbehandle pasienten med Domperidon (Motilium® (A03F A03)) 10 mg X 3 dgl i 2 dager (kan velge Zofran istedenfor - se under)
 • Samme dag:
  • Pasienten skal være fastende og uten parkinson medisin siden midnatt. Best å teste om morgenen, eller nå pasienten er i dårlig fase.
  • Zofran® (A04A A01) mot kvalme: 8 mg peroralt 1 – 2 timer før testen (gis kun hvis ikke pasienten er forbehandlet med domperidon - se over)
 • Selve testen: Titrer opp til effekt eller intolerable bivirkninger. Effekt måles ved å skåre pasienten hver 30 min. Mål BT mellom hver doseøkning.
  • Gi først testdose på 0,5 mg Apomorfin sc. Hvis ingen bivirkninger av betydning etter 20 min →
  • gi 1.5 mg sc – Hvis ingen effekt og ingen bivirkninger av betydning etter 60-90 min→
  • gi 3 mg sc – Hvis ingen effekt og ingen bivirkninger av betydning etter 60-90 min→
  • gi 5 mg sc – Hvis ingen effekt og ingen bivirkninger av betydning etter 60-90 min→
  • gi 8 mg sc – Hvis ingen effekt – Konkluder med negativ test.
 • Produsenten av pennen har utarbeidet et skjema for utprøving.
 • Vurdering: hvis testen er positiv gir det en god indikasjon på at pasienten kan oppnå effekt av Sinemet®/Madopar® hvis prøvd i høy nok dose over tid. Noen trenger opp mot 2000 mg levodopa i døgnet (maks dose). Husk å øke med minst 4 ukers intervaller.
 • Mål blodtrykk liggende og stående etter testen

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.