Nervebiopsi

OBS!

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har i brev datert 05.06.20 varslet at tilbudet om undersøkelser av nervebiopsier (n. surealis) ved UNN opphører fra 01.09.20 pga manglende etterspørsel og krevende ressurssituasjon. Link til brev 

Indikasjon

Nervebiopsi (vanligvis n suralis) er aktuelt ved utredning av alvorlig perifer nevropati, spesielt når det er grunn til å mistenke vaskulitt eller annen potensielt behandlingsbar årsak som ikke lar seg diagnostisere på annen måte. Les mer i kapittel om polynevropatiutredning

Les mer om indikasjoner i informasjonsskriv fra Nevromuskulært Kompetanse senter (NMK) Universitettssykehuset i Nord-Norge (UNN):  Nervebiopsi (003) samlet info.pdf

Praktisk

Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse som dagkirurgi ved UNN.

Henvsining sendes til nevrologisk avd UNN, med anmodning om suralisnervebiopsi. Henvisningen må inneholde kliniske opplysninger med resultat av EMG/nevrografi. 

Kontaktpersoner:

 • Svein Ivar Mellgren, prof. dr. med. 
  • svein.ivar.mellgren@uit.no
  • 77627099 (kontor)
  • 91847967 (mobil)
 • Sissel Løseth, seksjonsoverlege PhD.
  • sissel.loseth@unn.no
  • 77627106 (kontor)
 • Kjell Arne Arntzen, overlege PhD
  • Kjell.arne.arntzen@unn.no
  • 77627124 (kontor)

Informasjonsmateriell

Kilder

Nevromuskulært kompetanse senter (NMK)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.