Nervebiopsi - teknisk prosedyre UNN

Uttak og undersøkelse av nervebiopsi er en viktig del av utredningen av pasienter med ulike nevromuskulære sykdommer, spesielt perifere nevropatier hvor nevrografi viser tydelig sykelig forandringer.
Ved uttak av nervebiopsier skal det alltid være en bioingeniør fra Nevromuskulært Kompetansesenter tilstede for ta vare på materialet og starte preparering umiddelbart.

UTTAK

 • Pasienten ligger på maven, huden barberes, skrubbes, desinfiseres og det aktuelle området dekkes til. Etter lokalbedøvelse (uten adrenalin) av huden legges en ca 5 cm lang incisjon fra et punkt midt mellom achillessenen og laterale malleol, oppover, bakover på leggen. Overflatefascien splittes og nervus suralis finnes like posteriort for vena saphena minor. Nerven infiltreres med ca 1,5 ml 1% xylocain proksimalt, ca 1 cm ovenfor det som skal bli proksimale avskjæringssted. Nerven fridissekeres fra omgivende bindevev, vena saphena minor og den ledsagende arterie, og må ikke skades eller strekkes.
 • Det bør taes ut en ca. 4-5 cm lang bit av nervus suralis. I den proksimale enden settes en sutur (for orientering). Det hele frigjøres fra pasienten.
 • Nervebiopsien fordeles til disse analysene:
  • elektronmikroskopisk undersøkelse
  • teasing
  • lysmikroskopisk undersøkelse
  • nedfrysning (reserve)
[imported]
[imported]

REAGENSER/UTSTYR:

 • Termokanne
 • Flytende nitrogen.Termokannen fylles halvfull med flytende nitrogen før man går til operasjonsstuen.
 • Isopentan
 • Duran flaske med isopentan
 • Metallkopp
 • Dentalvoks
 • Litt gasbind
 • Liten, spiss pinsett
 • Linjal
 • Sutur med nål
 • Barberblad
 • Saks
 • Lodd
 • 2,5 % Glutaraldehyd i 0,025M Cacodylatbuffer
 • Kirurgisk pinsett
 • 0,15M Cacodylatbuffer
 • 4 % Paraformaldehyd i 0,025 M Fosfatbuffer
 • Kryorør
 • Kryotusj
 • Grønt klede
 • Stoppeklokke

Videre preparering

For å forhindre autolyse og/eller tørkeartefakter, er det viktig at nervesegmentene blir lagt i deres respektive fikseringsvæsker umiddelbart etter uttak.

[imported]
[imported]

Elektronmikroskopi og Teasing.

Segmentet kuttes fra i distal ende av nervebiopsien, og bør være ca. 2 cm langt. Lodd i distal ende og sutur i proksimal ende.
Nervesegmentet fikseres i 2,5% Glutataldehyd løsning i 0,025 M Natriumcacodylatbuffer.
1. Etter 45 min. taes segmentet ut av fikseringsvæsken, og kuttes skrått på midten.
2. Den distale delen (0,8 – 1,0 cm) til plastinnstøpning, legges tilbake i fikseringsvæsken, la loddet fortsatt henge på. Etter 24 timers fiksering overføres biten til 0,15 M cacodylatbuffer.
3. Den proksimale delen( 0,8-1,0 cm) til ”teasing” legges i 0,15 M cacodylatbuffer. Skift buffer etter ankomst laboratoriet.

Lysmikroskopi.

Segmentet til paraffininnstøpning bør være ca. 1,5 cm langt. Lodd i distal ende og sutur i proksimal ende.
Nervesegmentet fikseres i 4% Paraformaldehyd i 0,025 M Fosfatbuffer.
Etter 24 timers fiksering overføres segmentet til 0,025 M Fosfatbuffer.

Nedfrysning

Det resterende segment (i proksimal ende av nervebiopsien) skal til nedfrysning (Hvis lite materiale, bortprioriteres denne). La suturen stå i (for orientering).
Fyll metallkoppen halvfull med isopentan. Sett koppen forsiktig ned i termokannen med flytende nitrogen. Når det dannes hvite ”flekker” i koppen, er isopentanen klar til bruk. Heis koppen opp fra termokannen og nedfrys biopsibiten i ca. 30 sekunder. Deretter legges biten over i flytende nitrogen i termokannen.
Merk en frysepose med biopsi-nummer, pasientens navn og fødselsnummer, og NERVE. Nedkjøl fryseposen i ca. 10 sekunder i termokannen før biopsibiten legges over fra termokannen til posen. Legg biopsiposen i -70oC fryseren (i isoporeske merket: Nerve suralis, pasientprøver).

Kilder

Nevromuskulært kompetanse senter (NMK)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.