Noen nevrologiske tegn og tolkningen av disse

Applause sign

Funn: Demonstrer og be pasienten klappe tre ganger så fort som mulig. Testresultatet regnes som normalt når pas klapper tre ganger (skår=3), og unormal når pas klapper flere enn tre ganger (2=fire klapp, 1=fem-ti klapp, 0=flere enn ti klapp).
Tolkning: Patologi ses bla ved atypisk parkinsonisme (ofte PSP), frontotemporal demens1-2 

Argyll Robertson pupill

Funn: Små og være uregelmessige pupiller og svak eller fraværende pupillerefleks.
Tolkning: Ses ved langtkommen syfilis

Bells fenomen

Funn: Deviasjon av øyet oppover og lateralt ved forøk på å lukke øyet.
Tolkning: Perifer facialisparese

Crossed leg sign

Pasienter som krysser bena spontant ila de første 15 dagene etter et alvorlig slag har bedre prognose (færre nevrologiske sekveler, lavere mortalitet og mer uavhengighet) enn de som ikke gjør det3.

Dolls eye fenomen

Funn: Normalt beveges øynene motsatt av hodet ved rask rotasjon (øynene beholder sin plass i rommet). Dolls eye fenomen er et litt forvirrende uttrykk og det anbefales at man heller bruker oculocefal refleks og så beskriver responsen
Tolkning: Ingen bevegelse av øynene ved hoderotasjon tyder på patologi i hjernestammen, evt bilateral labyrintdysfunksjon, eller medikamentpåvirkning

Entrainment test

Test på funksjonell/psykogen tremor: Be pasienten gjøre rytmisk bevegelse i en uaffisert kroppsdel med en annen frekvens enn tremoren . Følgende kan tyde på psykogen/funksjonell tremor:

 • Tremoren får samme frekvens som den frivillige rytmiske bevegelsen
 • Tremoren skifter frekvens
 • Vansker med å gjennomføre rytmiske bevegelser i uaffisert kroppsdel

Froments tegn

Funn: Fleksjon av distale falang i tommel når et ark dras mellom tommel og pekefinger (pas lager en sirkel med tommel og pekefinger)
Tolkning: Ulnarisskade i albuen

Hoffmanns tegn

Funn: Med dorsalfleksjon i håndledd flekteres og slippes fort distale falangen av 3.finger med undersøkerens tommel slik at fingeren flekteres og plutselig ekstenderes. Ved positiv Hoffmanns tegn flekteres pasientens tommel og andre fingre
Tolkning: Hoffmanns tegn indikerer livlige dype senereflekser og kan være tegn på lett pyramidebaneaffeksjon

Horner syndrom

Klassisk triade: Ptose, miose, anhidrose
Tolkning: Skyldes skade av cervikale sympatiske nerver
Les mer

Iktal dysprospodi

Funn: Dysprosody (Taleendring med avvikende intonasjon, melodi og ) under epileptisk anfall
Tolkning: Det epileptiske anfallet starter fra, eller sprer seg til ikke-dominante temporallapp. Kan være et nyttig når pasienten vurderes mtp kirurgi4.

Internukleær oftalmoplegi

Funn: Parese for adduksjon i ipsilateralt øye og samtidig nystagmus i abduserende øye
Tolkning: Skade i fasciculus longitudinalis medialis feks ved MS.

Kernigs tegn

Funn: Motstand mot å rette ut et flektert kne
Tolkning: Meningeal irritasjon (for eksempel meningitt, SAB)

Kjeve refleks

Funn: Underkjeven trekker seg oppover ved å banke lett på haken mens munnen er åpen og kjeven slapp
Tolkning: Kan være tilstede hos normale men er ofte et tegn på supranukleær lesjon, særlig hvis den forekommer sammen med andre unormale reflekser

Lhermittes tegn

Funn: Elektriske sensasjoner nedover ryggen og evt i armene ved nakkefleksjon eller ekstensjon
Tolkning: Lesjon i cervikal medulla (feks MS, spondylotisk myelopati el tumor)

Marcus Gunn pupille

Funn: Paradoks pupilledilatasjon ved swinging light test.
Tolkning: Skade av n opticus foran chiasma (feks opticusnevritt)

Menace refleks (blunkerefleks ved visuelle trusler)

Funn: Stå bak pasienten. beveg en hand plutselig inn i synsfeltet fra siden. Normalt blunker pas kort med begge øyne.
Tolkning: Fraværende ved hemianopsi, men fravær impliserer ikke alltid hemianopsi (kan skyldes bevissthetsforstyrrelser??)

Okulogyr krise

Funn: Paroksysmal konjugert tonisk oftest oppover devisajon av øyne
Tolkning:
Hos voksne kan det skyldes dopamin receptor blokkerende medikamenter, Perry syndrom, Chediak-Higashi, Kufor-Rakeb, rapid onset dystoni-parkinsonisme, Rett syndrom, anti-NMDAR encefalitt5

Primitive reflekser

Glabella refleks: Tapping/banking i pannen gir normalt to-tre blunk. Parkinsonpasienter fortsetter ofte å blunke mye lenger.
Palmomental refleks: Stimulering av håndflaten gir kontraksjon av ipsilateral mentalismuskel (m. mentalis trekker underleppen nedover og fremover og bidrar til det ironiske eller skeptiske ansiktsuttrykket). Ofte utført feil og lite nyttig i praksis6.
Snoutrefleks: Perksjon på leppene gir ”trut-munn”
Tolkning: Kan være tilstede hos normale men er ofte et tegn på nevrologisk skade særlig hvis de forekommer sammen med andre unormale reflekser

Tinels tegn

Funn: Parestesier i nervens forløp ved perkusjon på entrapment steder
Tolkning: Entrapment nevropati

Trendelenburgs test

Funn: Bekkenet senkes på den siden hvor foten heves fra underlaget pga inadekvat abduktorfunksjon på motsatt side.
Tolkning:Positiv Trendelenburgs test skyldes svake abduktorer (ofte m. gluteus medius).

Tullios fenomen

Funn: Mekanisk hørselstap og vertigo ved sterke lyder
Tolkning: Defekt i øvre buegang

Uhthoffs fenomen

Funn: Forbigående synstap og/eller forverring av andre MS-symptomer ved økt kroppstemperatur

Upgoing thumb sign

Funn: Be pas sitte avslappet med hendene på knærne med fingrene sammen og tommel opp mot taket. Be så pasientene kopiere undersøkeren so løfter hendene til skuldernivå raskt med lukkede øyne. gjentas to ganger
Tolkning: Hvis tommelen går opp er det tegn på CNS affeksjon7

Kilder

Referanser

 1. Luzzi S, Fabi K, Pesallaccia M, Silvestrini M, Provinciali L. Applause sign: is it really specific for Parkinsonian disorders? Evidence from cortical dementias. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011; 82: 830-3.
 2. Schönecker S, Hell F, Bötzel K, Wlasich E, Ackl N, Süßmair C; German FTLD Consortium, Otto M, Anderl-Straub S, Ludolph A, Kassubek J, Huppertz HJ, Diehl-Schmid J, Riedl L, Roßmeier C, Fassbender K, Lyros E, Kornhuber J, Oberstein TJ, Fliessbach K, Schneider A, Schroeter ML, Prudlo J, Lauer M, Jahn H, Levin J, Danek A.The applause sign in frontotemporal lobar degeneration and related conditions. J Neurol. 2019 Feb;266(2):330-338. PMID: 30506397 PubMed
 3. Rémi J, Pfefferkorn T, Owens RL, Schankin C, Dehning S, Birnbaum T, Bender A, Klein M, Adamec J, Pfister HW, Straube A, Feddersen B. The crossed leg sign indicates a favorable outcome after severe stroke. Neurology 2011; 77: 1453-6. Neurology
 4. Dysprosody during epileptic seizures lateralizes to the nondominant hemisphere. Peters AS, Rémi J, Vollmar C, Gonzalez-Victores JA, Cunha JP, Noachtar S. Neurology 2011; 77: 1482-6. Neurology
 5. Slow EJ, Lang AE. Oculogyric crises: A review of phenomenology, etiology, pathogenesis, and treatment. Mov Disord. 2017 Feb;32(2):193-202 . pmid:28218460 PubMed
 6. Schott JM, Rossor MN. The palmomental reflex: stop scratching around!. Pract Neurol. 2016 Dec;16(6):500-501 . pmid:28120789 PubMed
 7. Hachinski V, Alsubaie R, Azarpazhooh MR. Upgoing thumb sign: A sensitive indicator of brain involvement? . Neurology. 2017 Jul 25;89(4):370-375 . pmid:28659430 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Elisabeth Farbu, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.