Polynevropati-hjelpeark  årsaksutredning

Link til hjelpeark her

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD

Kilder

Referanser

  1. Siao P, Kaku M.. A Clinician's Approach to Peripheral Neuropathy.. Semin Neurol. 2019; Oct;39(5):: 519-530. pmid:31639835 PubMed
  2. Callaghan BC et al. Distal Symmetric Polyneuropathy: A Review. JAMA. 2015; Nov 24;314(20): 2172-81. pmid:26599185 PubMed
  3. Viala K.. Diagnosis of atypical forms of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: a practical overview based on some case studies.. Int J Neurosci. 2016; Sep;126(9):: 777-85. pmid: 26392214 PubMed
  4. Callaghan BC, Price RS, Chen KS, Feldman EL. The Importance of Rare Subtypes in Diagnosis and Treatment of Peripheral Neuropathy: A Review. JAMA Neurol. 2015 Oct 5:1-10 . pmid:26437251 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.