Veiledende retningslinjer for diagnostikk og behandling ved Parkinsons sykdom

Link retningslinjen

Kilder

Norsk kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.