Sjekkliste ved vanskelige klinisk-etiske avgjørelser

Last ned sjekkliste her

Kilde

Klinisk etisk kmite Sørlandet Sykehus HF


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.