Skandinaviske retningslinjer for hodeskader

Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne med minimal, lett eller moderat hodeskade

 Les her 1og her 2

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn

Les her 3

Kilder

Referanser

  1. Sundstrøm T, Wester K, Enger M, Melhuus K, Ingebrigtsen T, Romner B, Undén J. Scandinavian guidelines for the acute management of adult patients with minimal, mild, or moderate head injuries. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013 Nov 26;133(22):E1-6 . pmid:24287843PubMed
  2. Ingebrigtsen T, Rise IR, Wester K, Romner B, Kock-Jensen C. Scandinavian guidelines for management of minimal, mild and moderate head injuries. Tidsskr Nor Laegeforen. 2000 Jun 30;120(17):1985-90 . pmid:11008530PubMed
  3. Sundstrøm T, Wester K. Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Oct 11;136(18):1512-1513 . pmid:27731591PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.