Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Se retningslinjer her

Se oppsummering i Tidsskriftet 1

Kilder

Referanser

  1. Klemsdal TO, Gjelsvik B, Elling I, Johansen S, Kjeldsen SE, Kristensen Ø, Madsen S, Njølstad I, Selmer R, Tonstad S, Voie H. Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 16;137(19). PMID: 29043734 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.