NSAIDs og spinale prosedyrer

Halveringstider og anbefalte tidsintervall fra siste dose til planlagt spinal prosedyre for noen NSAIDs, basert på ekspertuttalelser1. *Ved øyeblikkelig hjelp/sterk indikasjon vurderes det som forsvarlig å gjøre spinalpunksjon uten tidsintervall.

MedikamentT½ß (timer) Anbefalt tidsintervall fra siste dose av medikament til spinal prosedyre
Diclofenac (Voltaren)1-2 timer 0*-12 timer
Ibuprofen (Ibux)2 timer 0*-12 timer
Ketoprofen (Orudis)2 timer 0*-12 timer
Indomethacin4.5 timer 0*-24 timer
Ketorolak (Toradol)4-6 timer 0*-24 timer
Naproxen10-17 timer 0*-48 timer
Lornoxicam4 timer 0*-24 timer
Tenoxicam72 timer 2 uker
Piroxicam (Brexidol)10-72 timer2 uker
COX-2 specific inhibitorsvariereringen klinisk effekt på plater

Kilder

Referanser

  1. Breivik H1, Bang U, Jalonen J, Vigfússon G, Alahuhta S, Lagerkranser M. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2010 ; 54(1):: 16-41. pmid:19839941 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.