Nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (høringsutkast)

Nasjonale retningslinjer 2017 (høringsutkast)

Se her

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.