Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Lanseres 16.11.16

Les her

kan laste den ned som gratis app i App Store/Play Store: Innlogging via MyMedicalBooks, MMB. Velg Administrer bøker og Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.