Førerkortveilederen

Generelt

 • Førerkortveilederen (helsedirektoratets veileder til lov og forskrifter)
 • Kapittel 8 i veilederen: Epilepsi og epilepsilignende anfall
  • Sammendrag av reglene fra Norsk Epilepsiforbund (2019)
  • Diverse vedr epilepsi.
   • Fra 1.oktober 2016 kan ikke sjåfører med førerkort i gruppe 2 eller 3 som har hatt anfall eller brukt epilepsimedikamenter siste 10 år inneha førerkort i gruppe 2 og 3.
   • Videre er det vedtatt begrensninger ved bruk av benzodiazepiner (klobazam og klonazepam er ikke tillatt), og det er innført maksdoser av tillatte benzodiazepiner (kapittel 14 § 35-37).
   • Anfall fra søvn hvor anfallene har vært stabile siste året er forenlig med førerkort gruppe 1.
   • Ved søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens regler brukes standard skjema på Førerkortveilederens nettsider. Det er pasienten som søker. Helseattest fra fastlege og spesialistuttalelse fra nevrolog sendes som vedlegg av pasienten. Søknaden sendes Fylkesmannen, og en eventuell anke sender pasienten til www.helseklage.no.
 • Se mer om førerkort og kognitiv svikt

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.