Antikoagulanser ved kirurgiske prosedyrer (hos pasienter på profylakse etter TIA/slag) - AAN

Anbefalinger hentet fra oversiktsartikkel (AAN guidelines)1.

For de nye perorale antikoagulantia les mer her, for Warfarin les mer her, for spinalpunksjon les mer her for RELIS råd om småkirurgi ved antikoagulasjon les mer her

Antitrombotisk effektvarighet

 • ASA og klopidogrel: 7 dager
 • Enkeltdose warfarin: 2-5 dager
 • Det anbefales å stoppe platehemmere i 7-10 dager og warfarin i 5 dager ved før kirurgiske inngrep med økt blødningsrisiko (se tabell nedenfor)

Blødningsrisiko

Blødningsrisiko og evidensnivåAcetylsalicylsyre (ASA)Warfarin
Høyst sannsynlig ingen økt blødningsrisikoTannprosedyrerTannprosedyrer (INR <3)
Sannsynlig ingen økt blødningsrisikoInvasiv okulær anestesiDermatologiske prosedyrer
Katarakt kirurgiInvasiv okulær anestesi
Dermatologiske prosedyrer
TRUS guidet prostata biopsi
Spinale/epidurale nålprosedyrer
Karpaltunnelsyndromkirurgi
Mulig ingen økt blødningsrisikoVitreoretinal kirurgiEMG
EMGProstata prosedyrer
Transbronkial biopsiInguinal herniorafi
Kolonoskopisk polypektomiEndotermal ablasjon av safenusvenen
Øvre gastrointestinal endoskopisk biopsi
Sfinkerotomi
Ultralydveiledet biopsi
For lite evidensTURPOftalmologiske prosedyrer (unntatt anestesi)
Mulig økt blødningsrisikoKolonoskopisk polypektomi
Sannsynlig økt blødningsrisikoOrtopediske hofte prosedyrer

Råd

 • Vurder alltid fordeler og ulemper hos hver pasient
 • Gi beskjed til pasienten om at midlertidig stopping av ASA (som brukes som sekundærprofylakse etter slag/TIA) sannsynligvis øker risikoen for nye slag/TIA (B-evidens)
 • Gi beskjed til pasienten om at midlertidig stopping (særlig >7 dager) av warfarin øker risikoen for nye slag/TIA. Det er usikkert om bridging med heparin er en bedre strategi.
 • Fortsett med ASA ved de prosedyrene som høyst sannsynlig og sannsynlig ikke gir økt blødningrisiko (tabell)
 • Fortsett med ASA hos noen ved prosedyrer som mulig ikke gir økt blødningsrisiko (tabell)
 • ASA data kan ikke ekstrapoleres til andre platehemmere
 • Sannsynligvis ok å fortsette med Warfarin ved prosedyrer som mulig ikke gir økt blødningsrisiko (tabell)
 • Warfarindata kan ikke ekstrapoleres til andre antikoagulantia

Kilder

Referanser

 1. Armstrong MJ, Gronseth G, Anderson DC, Biller J, Cucchiara B, Dafer R, Goldstein LB, Schneck M, Messé SR. Summary of evidence-based guideline: periprocedural management of antithrombotic medications in patients with ischemic cerebrovascular disease: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013 May 28;80(22):2065-9 pmid:23713086 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Jens Pallenschat, spesialist i indremedisin/fordøyelsessykdommer
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, rofessor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.