Tolkehjelp

 

Her er en rekke språk oversatt med engelsk som
utgangspunkt. Fine illustrasjoner

http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Cue_Cards#.XLcNnYrCPWo.email

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.