Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. De tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Tjenester er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, pårørende og fagpersoner i hele landet

Link til nettstedet: https://oslo-universitetssykehus.no/ssd
Telefon: 23 07 53 40
E-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.